27/9/07

HORARI A PARTIR DE DIA 1 D'OCTUBRE

RECORDAU QUE A PARTIR DE DILLUNS 1 D'OCTUBRE L'HORARI SERÀ DE JORNADA PARTIDA.
ELS MATINS DE 9 A 12 HORES I ELS CAPVESPRES DE 15 A 17 HORES.

14/9/07

MENJADOR ESCOLAR


13/9/07

CIRCULAR INFORMATIVA INICI DE CURS


Saludam ben coordialment a tothom i donam la benvinguda als qui per primera vegada vénen a l’escola.
Amb l’inici del curs, us trametem aquest full infomatiu amb la situació actual de l’escola, les normes, horaris, activitats i organització interna. Intentam així que conegueu aspectes generals i organitzatius que són d’interès general per voltros.
Aquests curs tenim matriculats 90 alumnes d’Educació Infantil i 155 d’Educació Primària, estant desdoblats els següents cursos: Educació Infantil 3, 4 i 5 anys i 2n i 3er. de Primària.
Enguany hi ha 22 mestres, 12 tutors i la resta són especialistes.


MENJADOR ESCOLAR
A partir del dia 1 d’Octubre es tornarà a posar en marxa el menjador escolar, però a causa de les obres que es realitzen al centre només s’oferirà als alumnes fixes


CALENDARI ESCOLAR
El curs comença dia 14 de Setembre i acaba dia 20 de Juny.
Les vacances de Nadal començaran el dia 24 de Desembre i acabaran el 6 de Gener (ambdós inclosos)

Les vacances de Pasqua seran del dia 20 al 30 de Març (ambdós inclosos).
Tendran la consideració de dies festius; 12 d’Octubre, 1 de Novembre, 6 de Desembre, 17 de Gener, 2 de Maig (festa escolar unificada) i 12 de Maig (Festa a Ferreries i pendent d’aprovar a l’Ajuntament)
El dia elegit pel centre és: 2 de Novembre (pendet d’aprovar al Consell Escolar)


HORARI DE CLASSE
Matí: De 9 a 12 hores.
Capvespre: De 15 a 17 hores.
Durant els mesos de Setembre i Juny previ acord i aprovació del Consell Escolar, el Centre imparteix les classes en jornada continuada de 8’30 hores fins a les 13’30 hores.


PUNTUALITAT
Els alumnes han de ser puntuals pel bon funcionament de la classe. Les portes i barreres s’obriran i tancaran un quart d’hora abans i després de l’hora de començament de les classes


FALTES D’ASSISTÈNCIA
A fi de dur el control necessari de les absències d’alumnes convé que doneu un justificant als tutors (Educació Infantil i Primer cicle de Primària) o ho anoteu a l’agenda del vostre fill/a (de 3r fins a 6è de Primària)
Durant l’horari lectiu i de menjador no podrà sortir cap alumne si no duu una autorització dels pares.
També han de dur signada l’autorizació per realitzar sortides escolar i per poder aparèixer les imatges dels seus fills/es a la revista escolar, web i blog del centre.

HORARI DE VISITES
Visita direcció: De dilluns a dijous de 9 a 10’30 h.
Visita secretaria: De dilluns a dijous de 9 a 10’30 h.
Visita als tutors/es: dimarts de 12 a 13 h.
Us demanam que qualsevol tema relacionat amb els vostres fills/es s’intenti resoldre amb el/la mestre/a tutor/a corresponent.


COL.LABORACIÓ DELS PARES I MARES
Us animam a que participeu i col.laboreu d’una manera activa en les tasques de l’escola per tal de dur a bon terme la tasca educativa que ens correspon.
Això comporta:
- Mantenir un contacte periòdic amb el/la mestre/a del vostres fills/es, ja sigui mitjançant entrevista personal o reunió de classe.
- Participar a l’assemblea general de l’escola i de l’associació de pares i mares, que no pot existir sense la vostra col.laboració.
- Assistir a altres actes organitzats pel Centre (festes, sortides amb el petits, tallers i altres…)


BLOG A LA INTERNET
Tota la informació que anem donant als vostres fills i filles al llarg del curs també serà penjada a un blog a la Internet.
Aquí ens trobareu:


http://www.escolacastelldesantaagueda.blogspot.com/

Coordialment
Els mestres del Centre
10/9/07

COMENÇAM DIVENDRES DIA 14 DE SETEMBRE

2/9/07

BENVINGUTS AL NOSTRE BLOG

Benvinguts al nostre blog. Esperam molt prest començar a donar-vos informacions sobre la nostra escola