17/10/08

SORTEIG JUNTA ELECTORAL

Avui divendres a les 12 del migdia ha tingut lloc el sorteig públic per a l'elecció dels membres que formaran part de la junta electoral per a la celebració de les eleccions al Consell Escolar de dia 27 de novembre de 2008.
Han sortit elegits per part dels pares i mares:

Titular: Cristóbal Torrent Marqués
Suplent: Amparo Boza García

Per part dels mestres:

Titular: Eva Mus Gil
Suplent: Maria de la Mercè Rebull Ollé

Eleccions Consell Escolar

Benvolguts pares / benvolgudes mares:
El dijous, dia 27 de novembre de 2008, s’han de celebrar a la nostra escola eleccions per renovar el Consell Escolar del nostre Centre. Per tal de fer un seguiment correcte de tot el procés que ha de regir aquestes eleccions, s’ha de crear una Junta electoral formada per la direcció del Centre, mestres i pares/mares dels alumnes.
Els mestres i els pares/mares seran designats a través d’un sorteig que es celebrarà el Divendres 17 d’Octubre de 2008 a les 12 hores, sortint elegits els membres titulars i els suplents d’aquesta Junta.
Aquesta Junta Electoral anirà informant sobre el calendari d’aquest procés, de les candidatures proposades, dels censos i sobre tots aquells aspectes que facin referència a aquestes eleccions al Consell Escolar.

5/10/08

CIRCULAR PRINCIPI DE CURS

C.P. CASTELL DE SANTA ÀGUEDA . CIRCULAR INFORMATIVA CURS 2008-09

Saludam ben cordialment a tothom i donam la benvinguda als que per primera vegada estan a l’escola.

Amb l’inici del curs, us trametem aquest full infomatiu amb la situació actual de l’escola, les normes, horaris, activitats i organització interna. Intentam així que conegueu aspectes generals i organitzatius que són d’interès general per voltros.

Aquests curs tenim matriculats 83 alumnes d’Educació Infatil i 168 d’Educació Primària, estant desdoblats tots els cursos menys Educació Infantil 3 anys, 2n i 5è. de Primària.
Enguany hi ha 24 mestres, 15 tutors i la resta són especialistes.

MENJADOR ESCOLAR
A partir del dia 1 d’Octubre es tornarà a posar en marxa el menjador escolar, però a causa de les obres que es realitzen al centre només s’oferirà als alumnes fixos

CALENDARI ESCOLAR
El curs comença dia 15 de Setembre i acaba dia 19 de Juny.
Les vacances de Nadal començaran el dia 24 de Desembre i acabaran el 6 de Gener (ambdós inclosos)
Les vacances de Pasqua seran del dia 9 al 17 d’Abril (ambdós inclosos).
Tendran la consideració de dies festius; 13 d’Octubre, 8 de Desembre, 4 de Maig (festa escolar unificada)
El dia elegit pel centre és: 27 de Febrer.

HORARI DE CLASSE
Matí: De 9 a 12 hores.
Capvespre: De 15 a 17 hores.
Durant els mesos de Setembre i Juny previ acord i aprovació del Consell Escolar, el Centre imparteix les classes en jornada continuada de 8’45 hores fins les 13’45 hores.

PUNTUALITAT
Els alumnes han de ser puntuals pel bon funcionament de la classe. Les portes i barreres s’obriran i tancaran un quart d’hora abans i després de l’hora de començament de les classes

FALTES D’ASSISTÈNCIA
A fi de dur el control necessari de les absències d’alumnes convé que doneu un justificant als tutors (Educació Infantil i Primer cicle de Primària) o ho anoteu a l’agenda del vostre fill/a (de 3r fins a 6è de Primària)
Durant l’horari lectiu i de menjador no podrà sortir cap alumne si no duu una autorització dels pares.

També han de dur signada l’autorizació per realitzar sortides escolar i per poder aparéixer les imatges dels seus fills/es a la revista escolar, web i blog del centre.

HORARI DE VISITES
Visita direcció: De dilluns a dijous de 9 a 10’30 h.
Visita secretaria: De dilluns a dijous de 9 a 10’30 h.
Visita als tutors/es: dimarts de 12 a 13 h.
Us demanam que qualsevol tema relacionat amb els vostres fills/es s’intenti resoldre amb el/la mestre/a tutor/a corresponent.

COL.LABORACIÓ DELS PARES I MARES
Us animam a que participeu i col.laboreu d’una manera activa en les tasques de l’escola per tal de dur a bon terme la tasca educativa que ens correspon.

Això comporta:
- Mantenir un contacte periòdic amb el/la mestre/a del vostres fills/es, ja sigui mitjançant entrevista personal o reunió de classe.
- Participar a l’assemblea general de l’escola i de l’associació de pares i mares, que no pot existir sense la vostra col.laboració.
- Assistir a altres actes organitzats pel Centre (festes, sortides amb el petits, tallers i altres…)

BLOG A LA INTERNET
Tota la informació que anem donant als vostres fills i filles al llarg del curs també serà penjada al blog de l’escola.
Aquí ens trobareu:
http://www.escolacastelldesantaagueda.blogspot.com/

Coordialment
Els mestres del Centre