11/9/09

CIRCULAR INFORMATIVA DE PRINCIPI DE CURS

Saludam ben cordialment a tothom i donam la benvinguda als qui per primera vegada vénen a la nostra escola.
Iniciat el curs, us trametem aquest full informatiu amb la situació actual de l’escola, les normes, horaris, activitats i organització interna. Intentam així que conegueu aspectes generals i organitzatius que són d’interès general per vosaltres.
Per aquest curs tenim matriculats 85 alumnes d’Ed. Infantil i 184 d’Ed. Primària i estan desdoblats els següents cursos: Ed. Infantil– 3 anys, 1er, 2on, 4art i 5è curs de Ed. Primària.
Per enguany hi ha uns 25 professors/es, en el Centre, 14 tutors /es i la resta són especialistes.

MENJADOR ESCOLAR
A partir del dia 14 de setembre de 2009 comença el servei de menjador escolar. Pizza Bona ens torna a servir el menú i el preu total del servei es comunicarà quan el Consell Escolar l’hagi aprovat.

CALENDARI ESCOLAR
El curs comença l'11 de setembre de 2009 i finalitzarà el 18 de juny de 2010.
Les vacances de Nadal començaran el 24 de desembre de 2009 i acabaran 7 de gener de 2010 (ambdós inclosos).
Les vacances de Pasqua, del dia 1 al 9 d’abril. (ambdós inclosos)
Tindran la consideració de dies festius: 12 d’octubre, 7 i 8 de desembre, 26 de febrer ( festa escolar unificada)
* Les dues festes locals es podran canviar si aquestes coincideixen en dies no lectius (encara per determinar)
*Festa de lliure disposició del centre (dia a elegir pel centre amb el vist-i-plau del Consell Escolar de la nostra escola)

HORARI DE CLASSE
Com ja sabeu aquest és el primer curs que funcionam amb l'horari de jornada continuada i que té com a horari elegit per la majoria de les famílies el de 8'45 a 13'45 hores.

PUNTUALITAT
Els alumnes han de ser puntuals pel bon funcionament de la classe. (les barreres s’obriran 5 minuts abans de començar les classes i es tancaran un quart d’hora després de l’hora de començament de les classes.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
A fí de dur el control necessari de les absències d’alumnes convé que doneu un justificant al tutor/a ( Ed. Infantil i 1r Cicle de Primària) o ho anoteu a l’agenda del vostre fill/a ( de 3r fins a 6è de Primària)
Durant l’horari lectiu no podrà sortir cap alumne si no duu una autorització dels pares.
També han de dur signat l’autorització:
- Per realitzar les sortides escolars.
- Per poder aparèixer les imatges dels seus fills/filles a la revista escolar, pàgina web del Centre...
Podeu consultar informació referent a la nostra escola a la pàgina web www.menorcaweb.net/cpcastelldesantaagueda
També podeu contactar amb l'escola a través del telèfon 971373264 o enviant missatges al correu electrònic cpcastelldesantaagueda@educacio.caib.es
HORARI DE VISITES
Visita a direcció: dimecres de 8'45 a 11'30 hores; dijous de 8'45 a 10'00 hores
Visita a Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 10'15 hores.
Visita a professors tutors/es: els dimecres de 13'45 a 15'00 hores
Us demanan que qualsevol tema relacionat amb els vostres fills/ filles s’intenti resoldre amb el/la professor/a tutor/a corresponent.
COL.LABORACIÓ DELS PARES I MARES
Aprofitam per fer una crida a que us animeu a participar i col·laborar d’una manera activa, per tal de dur a bon terme la tasca educativa que ens correspon.
Això comporta el següent:
Manteniu un contacte periòdic amb el professor/a tutor/a dels vostres fills/filles ja sigui mitjançant entrevista personal o reunió de classe.
Participau a l’assemblea general del col·legi i de l’associació de pares, que no pot existir sense la vostra col·laboració.
Presentau-vos i participau en l’elecció dels vostres representants al Consell Escolar.
Assistiu a altres actes organitzats pel Centre.( Festes, sortides amb els petits, tallers i altres…)
Ben cordialmentEls professors i professores del Centre.

RECOMANACIONS DE LA CONSELLERIA DAVANT LA GRIP-A

GRIP NOVA

Des de la Conselleria de Salut i Consum ens envien les següents recomanacions davant la nova grip A/H1N1
- Prendre les mesures d’higiene bàsiques, com en una grip de la tardor-hivern:
-Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir o esternudar, llençar el mocador usat al fems i rentar-se les mans.
-Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó (o gels hidroalcohòlics) durant 15 - 20 segons.
-Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
-No compartir objectes que afavoresquin la propagació del virus (gots, coberts, llapissos, juguets, etc.)
- La població en general no ha de fer ús de mascaretes, excepte en casos concrets indicats per les autoritats sanitàries.
- La forma de transmissió entre éssers humans és similar a la de la grip de la tardor-hivern: per l’aire, mans contaminades o algun objecte personal recentment contaminat a través de la boca o nas.
- Els símptomes són similars als de la grip de la tardor-hivern: febre d’inici agut, símptomes respiratoris, com tos, esternuts i rinorrea (secreció de moc), i malestar general.
- El nou virus de la grip en humans es tracta amb les mateixes mesures de suport i medicaments que la grip de la tardor-hivern.
- Davant la sospita de tenir la grip, cridi al telèfon d’informació gratuït 900 300 061.
- Espanya i els organismes internacionals (Organització Mundial de la Salut, Unió Europea) no han establert restriccions als viatges, únicament s’estan oferint recomanacions als viatgers.

Des de la nostra escola farem tot el possible per fer conèixer totes aquestes mesures de prevenció a tots els alumnes, seran els tutors i les tutores de cada grup que vetlaran perquè s'intentin seguir aquestes normes de prevenció.
També us volem dir que si voleu tenir més informació sobre aquest tema tenim penjada a la pàgina web de la nostra escola alguns documents que ens han enviat des de la Conselleria d'Educació, www.menorcaweb.net/cpcastelldesantaagueda .

Finalment us demanaríem que si detectau alguns dels simptomes de la grip en els vostres fills o filles, com ara tos insistent, febre de fins a 38 graus, malestar general, etc., no ens envieu el vostre fill o la vostra filla a l'escola, recordau que per curar el grip no hi ha més remei que passar-lo durant 7 o 10 dies a casa vostra.
Moltes gràcies.

SI VOLEU TENIR MÉS INFORMACIÓ, CLICAU SOBRE EL SEGÜENT ENLLAÇ:

COMUNICAT DE LA CONSELLERIA DESTINAT ALS PARES I MARES

6/9/09

COMENÇAM UN NOU CURS


JA COMENÇAM!!!
En començar una nova cosa, qualsevol cosa, aquesta nova situació genera en nosaltres un estat d'il-lusió però també alhora un cert estat de nerviosisme, d'angoixa perquè no saps molt bé com anirà aquesta cosa nova. Tenim bastants motius per dir en aquests moments que ara, a l'escola, començam una nova etapa: tenim nou equip directiu, tenim un nou horari de jornada escolar que ens farà organitzar la vida escolar i la vida del poble de manera diferent però que anirà cap allà mateix; tenim nous professors, alguns d'ells bastant joves i que segur que ens empaltaran la seva energia, la seva força i la seva il-lusió per fer feina a la nostra escola; enguany començarem a posar-nos al dia amb la nova llei d'educació, la LOE, a partir d'ara començarem a sentir a xerrar de competències bàsiques, hem de ser competents amb tot en aquesta vida i el més important, però, és ser competent en ser persona que estima i respecta la seva vida i la dels altres...demanam per favor que aquesta llei ens duri molts anys, que no ens facin anar de bòlit canviant els noms dels conceptes de sempre; des de l'any passat tenim 4 aules noves, una aula d'informàtica super equipada, enguany l'ajuntament ens ha arranjat alguns quartos de bany i estar ens perspectiva de que ens facin una pista tapada a partir del mes d'octubre... sí, clar, l'inconvenient és tornar a tenir obres per la nostra escola però creim que a partir de l'any 2011 podrem dir que tenim una escola ben equipada i amb bones instal-lacions per fer-hi una bona feina; també hem estat elegits com a centre per dur a terme un experiència pilot sobre informàtica, “Plan Escuela 2.0” es diu, i es fa amb conveni entre la Conselleria d'Educació i el Ministerio de Educación de l'estat espanyol, bàsicament consisteix en donar als alumnes de 5è un ordinador portàtil a cadascú i dotar les aules de 5è de pissarres digitals perquè facin les feines pròpies de l'aula amb ordinador.També volem aprofitar per dir moltes gràcies als pintors de Ferreries Joan Pons Pallicer i Josep Marí Sintes que ens han pintat dos murals molt polits que penjaran a les parets de la nostra escola i que tenen com a lema “Tenim il-lusió per...”, amb consonància amb l'etapa que ara ens disposam a viure i que segur que serà molt profitosa. Au, idò, bon començament de curs a tothom, som-hi!!!
Equip directiu