30/5/08

ACTA DELEGATS 30-5-08

ACTA CONSELL DELEGATS
(30-5-2008)

A Ferreries, 30 de maig de 2008 es reuneixen els següents alumnes (delegats de cada grup) amb la cap d’estudis,Tonia Mascaró:

Pere Allès Sánchez- primer
Aida Sintes Barber- primer
Martí Enrich Socias- segon A
Ane Pina Millán- segon A
David Febrer Pons- segon B
Cristòfol Torrent Montoya- segon B
Antoni Alberto Martí- tercer A
Ana Barber Florit- tercer A
Ester Barber Florit- tercer B
Sergi Bosch Barber- tercer B
Xavier Muro Truyol- quart
Carme Martínez Pons-quart
Jan Rochelt Roig- cinquè
Adrià Rodríguez Barro- cinquè
Alejandro Fajardo Covelo- sisè


Ordre del dia:
1. Valoració Consell Delegats.
2. Propostes pel proper curs.
3. Precs i suggeriments.

Temes que s’han tractat i acords als quals s’ha arribat:

• Valoració del Consell de Delegats:
o Segon A: Ha anat bé.
o Segon B: Ha anat bé, però hi ha hagut coses que s’han xerrat que no s’han duit a terme.
o Tercer B: Els ha agradat poder compartir les seves opinions i idees amb la resta de grups.
o Sisè: Bé.

• Propostes pel curs 2008-2009:
o Primer: els delegats de primer demanen que el proper curs puguin seguir elegint les cançons que posam per entrat i sortir. També demanen que se posin nous jocs al pati i que se faci alguna cosa amb les orugues.
o Segon A: els agrada tenir delegats de classe i troben que les reunions dels delegats haurien de ser cada mes.
o Tercer B: demanen jocs pel pati i fer alguna cosa amb les orugues.
o Cinquè: demanen que s’arreglin les goteres que hi ha a la seva classe i que si el curs que ve l’aula de música és allà mateix se tengui en compte que hi ha fillets esquerrans i les cadires són per destres.
o Sisè: Canviar els miralls dels banys, ja que estan molt vells i fer alguna cosa amb les males olors dels banys. També demanen que hi hagi taules i cadires més grosses pels alumnes més alts. Se queixen de què hi ha fillets que a l’hora del pati boten el mur per anar a cercar les pilotes., na tonia els diu que quan passi han d’informar al mestre de torn del pati.

• Precs i suggeriments:
o Els fillets de primer i de tercer B demanen si seria possible dutxar-se després d’Educació Física
o Els fillets de primer demanen que per pujar no hi hagi tantes empentes.

Per acabar na Tonia agraeix als delegats la feina feta durant el curs.

I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió a les 11’30 hores.