17/10/08

Eleccions Consell Escolar

Benvolguts pares / benvolgudes mares:
El dijous, dia 27 de novembre de 2008, s’han de celebrar a la nostra escola eleccions per renovar el Consell Escolar del nostre Centre. Per tal de fer un seguiment correcte de tot el procés que ha de regir aquestes eleccions, s’ha de crear una Junta electoral formada per la direcció del Centre, mestres i pares/mares dels alumnes.
Els mestres i els pares/mares seran designats a través d’un sorteig que es celebrarà el Divendres 17 d’Octubre de 2008 a les 12 hores, sortint elegits els membres titulars i els suplents d’aquesta Junta.
Aquesta Junta Electoral anirà informant sobre el calendari d’aquest procés, de les candidatures proposades, dels censos i sobre tots aquells aspectes que facin referència a aquestes eleccions al Consell Escolar.