1/11/08

INICI PROCÉS REVISIÓ JORNADA ESCOLAR

El Consell Escolar de dia 29 de setembre, a petició de més d'un 10% de pares i mares, va aprovar iniciar el procés per a la revisió de la jornada escolar. S'ha constituit una comissió de seguiment, formada per pares i mestres, que vetllarà pel correcte desenvolupament del procés.
Vos anirem informant puntualment.