11/9/09

CIRCULAR INFORMATIVA DE PRINCIPI DE CURS

Saludam ben cordialment a tothom i donam la benvinguda als qui per primera vegada vénen a la nostra escola.
Iniciat el curs, us trametem aquest full informatiu amb la situació actual de l’escola, les normes, horaris, activitats i organització interna. Intentam així que conegueu aspectes generals i organitzatius que són d’interès general per vosaltres.
Per aquest curs tenim matriculats 85 alumnes d’Ed. Infantil i 184 d’Ed. Primària i estan desdoblats els següents cursos: Ed. Infantil– 3 anys, 1er, 2on, 4art i 5è curs de Ed. Primària.
Per enguany hi ha uns 25 professors/es, en el Centre, 14 tutors /es i la resta són especialistes.

MENJADOR ESCOLAR
A partir del dia 14 de setembre de 2009 comença el servei de menjador escolar. Pizza Bona ens torna a servir el menú i el preu total del servei es comunicarà quan el Consell Escolar l’hagi aprovat.

CALENDARI ESCOLAR
El curs comença l'11 de setembre de 2009 i finalitzarà el 18 de juny de 2010.
Les vacances de Nadal començaran el 24 de desembre de 2009 i acabaran 7 de gener de 2010 (ambdós inclosos).
Les vacances de Pasqua, del dia 1 al 9 d’abril. (ambdós inclosos)
Tindran la consideració de dies festius: 12 d’octubre, 7 i 8 de desembre, 26 de febrer ( festa escolar unificada)
* Les dues festes locals es podran canviar si aquestes coincideixen en dies no lectius (encara per determinar)
*Festa de lliure disposició del centre (dia a elegir pel centre amb el vist-i-plau del Consell Escolar de la nostra escola)

HORARI DE CLASSE
Com ja sabeu aquest és el primer curs que funcionam amb l'horari de jornada continuada i que té com a horari elegit per la majoria de les famílies el de 8'45 a 13'45 hores.

PUNTUALITAT
Els alumnes han de ser puntuals pel bon funcionament de la classe. (les barreres s’obriran 5 minuts abans de començar les classes i es tancaran un quart d’hora després de l’hora de començament de les classes.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
A fí de dur el control necessari de les absències d’alumnes convé que doneu un justificant al tutor/a ( Ed. Infantil i 1r Cicle de Primària) o ho anoteu a l’agenda del vostre fill/a ( de 3r fins a 6è de Primària)
Durant l’horari lectiu no podrà sortir cap alumne si no duu una autorització dels pares.
També han de dur signat l’autorització:
- Per realitzar les sortides escolars.
- Per poder aparèixer les imatges dels seus fills/filles a la revista escolar, pàgina web del Centre...
Podeu consultar informació referent a la nostra escola a la pàgina web www.menorcaweb.net/cpcastelldesantaagueda
També podeu contactar amb l'escola a través del telèfon 971373264 o enviant missatges al correu electrònic cpcastelldesantaagueda@educacio.caib.es
HORARI DE VISITES
Visita a direcció: dimecres de 8'45 a 11'30 hores; dijous de 8'45 a 10'00 hores
Visita a Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 10'15 hores.
Visita a professors tutors/es: els dimecres de 13'45 a 15'00 hores
Us demanan que qualsevol tema relacionat amb els vostres fills/ filles s’intenti resoldre amb el/la professor/a tutor/a corresponent.
COL.LABORACIÓ DELS PARES I MARES
Aprofitam per fer una crida a que us animeu a participar i col·laborar d’una manera activa, per tal de dur a bon terme la tasca educativa que ens correspon.
Això comporta el següent:
Manteniu un contacte periòdic amb el professor/a tutor/a dels vostres fills/filles ja sigui mitjançant entrevista personal o reunió de classe.
Participau a l’assemblea general del col·legi i de l’associació de pares, que no pot existir sense la vostra col·laboració.
Presentau-vos i participau en l’elecció dels vostres representants al Consell Escolar.
Assistiu a altres actes organitzats pel Centre.( Festes, sortides amb els petits, tallers i altres…)
Ben cordialmentEls professors i professores del Centre.