10/1/11

CONSELL ESCOLAR

Una vegada realitzades les eleccions al Consell Escolar de la nostra escola, la composició d'aquest òrgan de govern queda de la següent manera:

Equip directiu:
- Josep Marí Pallicer (director)
- Nines Febrer Torres (cap d'estudis)
- Catalina Serra Cardona (secretària)

Representants dels pares:
- Francisco Alberto Pons
- Àngels González Vidal
- Joan Pons Pallicer
- Joana Coll Pons

Representant de l'APIMA:
- Bartomeu Pons Salord

Representants dels mestres:
- Xisca Allès Camps
- Maria López Coll
- Pepe Sánchez Cano
- Tonia Mascaró Martí
- Lola Pons Borràs

Representant de l'ajuntament:
- Joana Febrer Rotger

Representant del personal no docent:
- Laura Barber Febrer

Des d'aquí donem la benvinguda als nous membres.