20/1/11

SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

La Conselleria d'Educació i Cultura ha publicat en el BOIB núm. 7, de dia 13 de gener de 2011, la convocatória d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic per al curs 2.010-11.
La quantitat màxima d'aquestes ajudes serà de 105'00 € per alumne d'educació primària.
La informació i el model oficial de sol·licitud el podreu trobar a:
http://sgtedu.caib.es
Un cop emplenades correctament les sol·licituds, podeu presentar-les a la secretaria de l'escola durant el següent horari:
- de dilluns a divendres de 8'45h. a 10'15h.
Només disposau de 10 dies hàbils des de la publicació al BOIB